Het Witte Huisje is gestopt met haar activiteiten.


Het Witte Huisje hat seine Aktivitäten gestoppt.


Het Witte Huisje has stopped its activities